Zapytania ofertowe

Firma „Pretender” Adrian Wronka zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr KJA/1/2017, którego przedmiotem jest zakup podręczników z płytą CD/DVD do nauki języka angielskiego (poziom A1 i A2) w związku z realizacją projektu „Kurs języka angielskiego dla początkujących” nr RPDS.10.03.00-02-0103/16.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2017 r.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: angielski@pretender.pl

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki: