Kto może wziąć udział?

W projekcie „Kurs języka angielskiego dla początkujących” mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • są po 18 roku życia,
  • pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego województwa dolnośląskiego,
  • posiadają niskie kwalifikacje (do wykształcenia średniego włącznie),
  • nie znają języka angielskiego.

Na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą liczyć osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

  • W wieku 50+
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
  • Osoby pozostałe bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo)

Szczegółowe informacje na temat REKRUTACJI uzyskasz pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy lub dzwoniąc pod numer telefonu: 530-435-426
Zapraszamy także do działu REKRUTACJA